• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4631/VPCP-KTTH năm 2014 về lùi thời gian trình Đề án "Chính sách phát triển vùng" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4631/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4631/VPCP-KTTH
V/v lùi thời gian trình Đề án

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3565/BKHĐT-QLKTTW ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc lùi thời gian trình Đề án "Chính sách phát triển vùng", Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lùi thời gian trình Đề án "Chính sách phát triển vùng" sang tháng 12 năm 2014 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4631/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4631/VPCP-KTTH

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236845