• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4633/VPCP-KTN năm 2015 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4633/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4633/VPCP-KTN
V/v Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7287/BGTVT-CQLXD ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý dự thảo Báo cáo và giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ, ký thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4633/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4633/VPCP-KTN

367

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278820