• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4634/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4634/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4634/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03/2017 CV-YC ngày 25/9/2017 của Công ty TNHH Yuan Chang về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu của Công ty TNHH Yuan Chang, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Tổng cục Thuế đã có công văn s 2793/TCT-KK ngày 26/6/2017, công văn số 3406/TCT-KK ngày 31/7/2017 đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo cơ quan hải quan địa phương xem xét, xử lý hoàn thuế đối với Công ty TNHH Yuan Chang theo quy định. Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã có Phiếu tham gia ý kiến số 3032/TCT-KK ngày 13/9/2017 gửi Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo công văn và Tờ trình Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu, trong đó có nội dung xử lý đối với trường hợp của Công ty TNHH Yuan Chang.

Tổng cục Thuế kính chuyn Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 03/2017 CV-YC ngày 25/9/2017 của Công ty TNHH Yuan Chang về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng BTC (để báo cáo);
- Website TCT;

-
Công ty Yuan Chang;
- Lưu: VT, KK (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4634/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 10/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4634/TCT-KK

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364174