• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4635/TCHQ-GSQL năm 2013 về quản lý trâu, bò từ Lào, Campuchia nhập vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4635/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4635/TCHQ-GSQL
V/v quản lý trâu, bò từ Lào, Campuchia nhập vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Ngày 17/7/2013 Văn phòng Chính phủ có công văn số 5831/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chỉ đạo: các Bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng); Ban Chỉ đạo 127 Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới với Lào, Campuchia về việc ghi tại trích yếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới với Lào và Campuchia thực hiện công tác quản lý hải quan như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Hải quan, Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát chống buôn lậu trực thuộc:

1. Tăng cường điều tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trâu, bò từ Lào, Campuchia do các thương nhân, hoặc cư dân biên giới vận chuyển qua: cửa khẩu, lối mở, đường mòn, tại các bãi chăn thả dọc biên giới nhập khẩu vào Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Đảm bảo 100% trâu, bò vận chuyển qua biên giới nhập khẩu vào Việt Nam được thông quan sau khi có kết quả kiểm dịch động vật của cơ quan Kiểm dịch có thẩm quyền của tỉnh biên giới để ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ lây lan dịch bệnh.

2. Tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, cơ quan Kiểm dịch động vật, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước khác có liên quan để điều tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi: buôn lậu và vận chuyển trái phép trâu, bò từ Lào và Campuchia qua biên giới vào Việt Nam; kinh doanh trâu, bò nhập lậu; vi phạm các quy định về thú y và kiểm dịch động vật, theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh nêu trên nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (để p/h);
- UBND các tỉnh biên giới với Lào (để p/h);
- UBND các tỉnh biên giới với CPC (để p/h);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4635/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4635/TCHQ-GSQL

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203981