• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Công văn 4636/VPCP-KTTH năm 2014 ưu đãi thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4636/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4636/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 43/BC-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2014 về các chính sách ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao thời gian qua để chủ động xử lý tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo các mục tiêu khuyến khích phát triển thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước đã đề ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4636/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4636/VPCP-KTTH

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236846