• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4647/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4647/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4647/TCHQ-TXNK
V/v xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1933/HQBRVT-TXNK ngày 10/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được được miễn thuế nhập khẩu.

Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì trong nước đã sản xuất được một số loại que hàn, phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối (chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC).

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót (sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp, sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp); tự giác khai báo trước khi cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ hải quan, nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế tự khai, tự tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người khai hải quan, người nộp thuế; xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì cơ quan hải quan xử lý lại số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và căn cứ các quy định trên để kiểm tra xác định cụ thể trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp để xử lý theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4647/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4647/TCHQ-TXNK

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204254