• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 4651/BHXH-CNTT năm 2017 về kiểm thử Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4651/BHXH-CNTT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4651/BHXH-CNTT
V/v kiểm thử cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thng thông tin Giám định BHYT theo Quyết định 4210/QĐ-BYT .

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã điều chỉnh, nâng cấp cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. BHXH Việt Nam dự thảo gửi Bộ Y tế tài liệu chuẩn kết nối và hướng dẫn kết nối tới cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT như phụ lục gửi kèm. BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở thực hiện khám, chữa bệnh BHYT phối hợp, kiểm thử, gửi dữ liệu mới trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám đnh BHYT (cổng chạy thử) của BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam (đồng chí Vũ Việt Thắng, email: thangvv@vss.gov.vn: điện thoại: 024 7753944).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4651/BHXH-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4651/BHXH-CNTT

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366602