• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

 

Công văn 4662/VPCP-KTN năm 2014 về vị trí trạm thu phí dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4662/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4662/VPCP-KTN
V/v vị trí trạm thu phí dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Văn bản số 3830/UBND-CN ngày 05 tháng 6 năm 2014) về vị trí trạm thu phí dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148-Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ Tài chính để quyết định vị trí đặt trạm thu phí dự án BOT nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4662/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4662/VPCP-KTN

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236986