• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 4670/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại “Máy pha chế nước ngọt” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4670/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4670/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Máy pha chế nước ngọt”

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1239/HQHCM-TXNK ngày 08/05/2019, số 1581/HQHCM-TXNK ngày 18/06/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng “máy pha chế nước ngọt”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

 

1. Về việc áp dụng Chú giải 2 Chương 84

 

Căn cứ Chú giải 2 Chương 84:

 

Theo nội dung của Chú giải 3 Phần XVI và Chú giải 9 của Chương này, máy móc hoặc thiết bị thỏa mãn mô tả của một hay nhiều nhóm từ 84.01 đến 84.24, hoặc nhóm 84.86 và đồng thời thỏa mãn mô tả của một hay nhiều nhóm từ 84.25 đến 84.80 thì được phân loại vào một nhóm thích hợp trong số các nhóm từ 84.01 đến 84.24 hoặc 84.86, mà không được phân loại vào một trong các nhóm 84.25 đến 84.80”.

 

Tham khảo Chú giải HS Chương 84 mục (D) MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ CÓ THỂ THUỘC HAI HAY NHIỀU NHÓM:

 

“Hơn nữa quy tắc về ưu thế vị trí cho các nhóm từ 84.01 đến 84.24 chỉ áp dụng đối với các máy được xem xét như một tổng thể. Các máy liên hợp hoặc các máy đa chức năng được xếp loại phù hợp với Chú giải 3 của phần XVI và các đơn vị chức năng được phân loại theo Chú giải 4 của phần này”.

 

Theo các nội dung trên thì Chú giải 2 Chương 84 chịu sự điều chỉnh của chú giải 3 phần XVI. Do vậy, Chú giải 3 phần XVI ưu tiên áp dụng, chỉ áp dụng chú giải 2 Chương 84 khi không thể áp dụng Chú giải 3 Phần XVI.

 

2. Về phân loại

 

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1239/HQHCM-TXNK nêu trên, kết quả giám định kèm theo của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (số 0133/N1.17/TĐ ngày 15/05/2017) và công văn giải trình của doanh nghiệp (công văn số 0904/CCBV-HCM ngày 09/04/2019, số 2012-2016/CCB-VN ngày 20/12/2016); mặt hàng là: Máy pha chế nước giải khát tự động có kèm thiết bị làm lạnh, loại không có bộ phận thanh toán tiền, có 3 vòi chiết, hoạt động bằng điện. Máy có chức năng chính là pha chế nước, khí carbon dioxide (CO2) và xi rô đậm đặc để hình thành nước giải khát được làm lạnh; Máy được lắp đặt tại các địa điểm như: rạp chiếu phim, các cửa hàng thức ăn nhanh....

 

Đặc điểm mặt hàng trên phù hợp phân loại nhóm 84.79 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này”, phân nhóm 8479.89 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Loại khác, hoạt động bằng điện”, mã số 8479.89.39 “- - - - Loại khác”.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Đào Thu Hương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4670/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 19/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4670/TCHQ-TXNK

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420019