• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 4676/VPCP-CN năm 2018 về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4676/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4697/VPCP-CN
V/v Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 4643/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2018) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Khung chính sách), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra Khung chính sách; trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Khung chính sách, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, c
ác Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4676/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4676/VPCP-CN

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382727