• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 4677/BXD-KHCN năm 2020 về cách tính diện tích chỗ đỗ xe cho các phần chức năng trong công trình công cộng/nhà hỗn hợp do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4677/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4677/BXD-KHCN
V/v cách tính diện tích chỗ đỗ xe cho các phần chức năng trong công trình công cộng/nhà hỗn hợp

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển THT

Bộ Xây dựng nhận công văn số THT-20-314 ngày 11/9/2020 của Công ty TNHH phát triển THT về hướng dẫn cách tính diện tích sàn sử dụng của công trình công cộng để có cơ sở tính diện tích đỗ xe theo quy định. Về vấn đề này, Bộ Xây dng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng quy định cách tính diện tích chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu tại Bảng 2.20. Theo đó, văn phòng cao cấp, trụ sở cơ quan đối ngoại, trung tâm hội nghị, triển lãm, trưng bày, trung tâm thương mại cần bố trí tối thiểu 100 m2 sàn sử dụng/1 chỗ đỗ xe ô tô con (25,0 m2/chỗ).

Đối với các công trình công cộng/nhà hỗn hợp, căn cứ theo diện tích sàn riêng của từng công năng chính trong công trình để tính toán diện tích chỗ đỗ xe cho phù hp. Các diện tích sử dụng chung như (hành lang, khu vệ sinh, cầu thang thoát nạn, thang máy, sảnh chung, gian lánh nạn ... và các diện tích sàn kỹ thuật không dùng để tính toán diện tích chỗ đỗ xe).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH phát triển THT biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4677/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4677/BXD-KHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455431