• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 468/CT-TTHT năm 2015 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 468/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/CT-TTHT
V/v : kê khai thuế thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hoá Liên Kết
Địa chỉ: 30 Phan Thúc Duyệt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0305281429

 

Trả lời văn bản số 177/VBLT-2014 ngày 25/11/2014 của Công ty về kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a.2 Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về khai thuế và nộp thuế TNCN:

“Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì về nguyên tắc Công ty phải kê khai, nộp thuế TNCN theo quý, tuy nhiên từ tháng 7/2013 tới nay Công ty đã kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng thì kể từ tháng 1/2015 Công ty thực hiện nộp tờ khai thuế TNCN theo quý.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
4300-321903 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 468/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 468/CT-TTHT

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267097