• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 47/CTVN-THGP năm 2015 tạm dừng hoạt động buôn bán các loài thuộc CITES với Lào do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 47/CTVN-THGP
Bản Tiếng Việt

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUN LÝ CITES
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/CTVN-THGP
V/v tạm dừng hoạt động buôn bán các loài thuộc CITES với nước CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động buôn bán mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES với CHDCND Lào

 

quan quản lý CITES Việt Nam nhận được Thông báo số 2015/013 ngày 19/3/2015 của Ban thư ký Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) về việc khuyến nghị đình chỉ buôn bán với CHDCND Lào, theo đó Ban thư ký CITES quốc tế thông báo ti các quốc gia thành viên CITES tạm dừng các hoạt động buôn bán mẫu vật của các loài thuộc danh mục CITES đối với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kể từ ngày 19/3/2015 cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Thực hiện Thông báo trên, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ tạm ngừng không xem xét cấp giấy phép CITES nhập khẩu cho những mẫu vật thuộc CITES do Cơ quan quản lý CITES Lào cấp giấy phép CITES xuất khẩu có ngày cấp kể từ ngày 19/3/2015 cho đến khi có thông báo của Ban thư ký CITES quốc tế.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam xin thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và chủ động trong sắp xếp, bố trí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (đ báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục LN (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
-
Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/CTVN-THGP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam   Người ký: Đỗ Quang Tùng
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 47/CTVN-THGP

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271399