• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 4701/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế doanh nghiệp đã giải thể do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4701/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4701/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế DN đã giải thể

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 1019/HQHG-NV ngày 25/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, về việc đề nghị xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp đã có quyết định giải thể; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Thông tư hướng dẫn xử lý các khoản nợ của doanh nghiệp đã giải thể chưa ban hành. Khi Thông tư ban hành có hiệu lực, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, nếu thuộc đối tượng xóa nợ thì lập hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK , QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4701/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4701/TCHQ-TXNK

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204215