• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 472/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 472/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 472/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư YES.
(s 385/56/3 Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2017/YES ngày 12/09/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư YES về việc sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc sử dụng hóa đơn GTGT được lập và giao trực tiếp cho đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines (VNA), Tổng cục Thuế đã có công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/03/2015 trả lời Tổng công ty Hàng không Việt Nam (gửi kèm bản photocopy công văn s 994/TCT-DNL).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu công văn số 994/TCT-DNL nêu trên và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư YES để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư YES được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, DNL-TCT;
- Website TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 472/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 472/TCT-CS

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374798