• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4722/TCHQ-GSQL năm 2013 dán nhãn phụ vào giày xuất khẩu tại kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4722/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4722/TCHQ-GSQL
V/v: dán nhãn phụ vào giày xuất khẩu tại kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2802/HQBD-GSQL ngày 05/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nêu tại trích yếu. Căn cứ Điều 47 Luật Hải quan 2005, Điều 23 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương thực hiện dịch vụ đóng gói mặt hàng giày của các doanh nghiệp nội địa sản xuất, dán nhãn phụ vào sản phẩm tại kho ngoại quan để xuất khẩu.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan giám sát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định; không được nhập khẩu các sản phẩm đã dán nhãn phụ vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 23. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

Chủ hàng hoá gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho chủ kho ngoại quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan:

1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; phân loại phẩm cấp hàng hoá, bảo dưỡng hàng hoá.

2. Làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan.

3. Vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu vào kho ngoại quan, từ kho ngoại quan ra cửa khẩu, từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác.

4. Chuyển quyền sở hữu hàng hoá.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4722/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4722/TCHQ-GSQL

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204275