• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4724/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4724/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh.
(Đ/c: 1/46/44 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201/TM-09 ngày 19/9/2017 của Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh (Công ty Trường Minh) và công văn số 5018/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản ánh về đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa bán hàng trong khu cách ly tại các sân bay phản ánh về việc hoàn thuế GTGT.

Nội dung vướng mắc của Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh đã được chuyển đến Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) để xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TMDV Tư vấn Trường Minh và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và liên hệ Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4724/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4724/TCT-CS

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364554