• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4728/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nghêu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4728/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4728/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
(Đ/c: S10-12, Đường Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 140/2017/CV-VASEP ngày 14/9/2017 của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng nghêu.

Nội dung Hiệp hội VASEP phản ánh đã được chuyển đến Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) để xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam được biết và liên hệ Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4728/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4728/TCT-CS

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364555