• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4760/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn thực hiện triển khai e-manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4760/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4760/TCHQ-GSQL
V/v Hướng dẫn thực hiện triển khai e-manifest

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Từ ngày 15/8/2013, Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện tiếp nhận Bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (e-manifest) cho toàn bộ các hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận trên địa bàn Cục Hải quan 09 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm theo Quyết định 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để thống nhất thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin e-manifest phục vụ công tác nghiệp vụ cho các đơn vị trong Ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về cấp tài khoản khai thác thông tin cho các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1.1 Đối với 09 Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg: Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3868/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2013 và 4207/TCHQ-GSQL ngày 25/7/2013.

1.2 Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách các đơn vị bao gồm các Chi cục Hải quan đường biển, đường bộ, đường sông quốc tế, đường hàng không, ICD, Phòng GSQL, Chi cục KTSTQ, Trung tâm dữ liệu và CNTT và các đơn vị khác có liên quan do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định, gửi về Cục GSQL trước ngày 23/8/2013. Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn này tài khoản quản trị hệ thống e-manifest cấp Cục cho từng Cục Hải quan địa phương để thực hiện việc quản lý, cấp tài khoản các cán bộ thuộc Cục.

(Thông tin tài khoản quản trị nằm trong phong bì dán kín được gửi kèm theo công văn này và bảo quản theo chế độ thông tin Mật)

Riêng đối với cán bộ, công chức thuộc bộ phận QLRR thì lập danh sách gửi về Ban QLRR - Tổng cục Hải quan để được cấp tài khoản truy cập hệ thống.

1.3 Nguyên tắc của việc khai thác thông tin e-manifest là cơ quan Hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử, bao gồm manifest và các chứng từ khác từ Hệ thống, các đơn vị Hải quan sẽ khai thác thông tin điện tử trên Hệ thống để phục vụ công tác nghiệp vụ. Vì vậy, các đội nghiệp vụ bao gồm Đội (tổ) Giám sát, Đội thủ tục hàng hoá XNK, Đội (tổ) nghiệp vụ khác trực thuộc Chi cục Hải quan nêu tại điểm 1.1, điểm 1.2 trên đây phải được cấp tài khoản truy cập hệ thống.

2. Về thông quan điện tử tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh:

2.1 Hiện nay, Hệ thống e-manifest chưa được chia sẻ, kết nối với các cơ quan quản lý khác có liên quan để làm thủ tục tàu. Vì vậy, sau khi hoàn thành các bước để thông quan tàu, công chức Hải quan Đội thủ tục tàu in 01 bản “Thông báo thông quan tàu biển” theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 64/2011/TT-BTC , ký, đóng dấu công chức và chuyển Thông báo này cho các cơ quan có liên quan làm thủ tục theo quy định.

2.2 Về thu lệ phí hải quan:

Do nội dung này liên quan đến quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính, vì vậy Tổng cục sẽ có hướng dẫn cụ thể sau để các đơn vị thống nhất thực hiện.

3. Về thủ tục quản lý, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng khi thực hiện e-manifest:

Do thông tin về hàng hóa XNK chuyển cảng sẽ được hãng tàu, đại lý hãng tàu và công ty giao nhận khai bằng phương thức điện tử lên Hệ thống, không phải nộp hồ sơ giấy. Vì vậy, đối với hàng hóa XNK chuyển cảng, các Chi cục Hải quan cảng đi, cảng đến khai thác thông tin về bản khai hàng hóa và vận tải đơn trên Hệ thống, không yêu cầu người khai hải quan nộp hồ sơ giấy. Thủ tục quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK chuyển cảng thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trong việc cấp tài khoản cho các Chi cục Hải quan có liên quan, đảm bảo đường truyền của Hệ thống hoạt động tốt để các Chi cục Hải quan khai thác được thông tin trên Hệ thống.

4. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách các địa điểm nơi hàng hóa XNK được xếp/dỡ và chi cục Hải quan quản lý địa điểm đó, bao gồm các cảng biển, kho CFS, cảng mở, cửa khẩu đường sắt, kho ngoại quan, cảng hàng không, cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường sông ... Thông tin phải được báo cáo chi tiết theo từng địa điểm (Ví dụ đối với ICD Phước Long do Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực IV quản lý bao gồm bao nhiều ICD nơi hàng hóa XNK được xếp/dỡ từ phương tiện vận tải). Báo cáo gửi về Cục GSQL trong ngày 23/8/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu các đơn vị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL) để được kịp thời hướng dẫn giải quyết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4760/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4760/TCHQ-GSQL

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204958