• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4763/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc về điều chỉnh định mức do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4763/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI/CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4763/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về điều chỉnh định mức

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1658/HQBP-NV ngày 07/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc điều chỉnh định mức hàng gia công; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu. Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định giải trình của doanh nghiệp là đúng thì thực hiện thanh khoản theo quy định.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Thực hiện ngay việc kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Megatec.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4763/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4763/TCHQ-GSQL

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204387