• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Kinh doanh xuất khẩu gạo

 

Công văn 4764/BTC-VP năm 2020 về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 4764/BTC-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4764/BTC-VP
V/v thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội cũng như một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về tính minh bạch trong việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0 giờ, có hay không sự tác động tiêu cực của công chức hải quan, cơ quan hải quan;

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo chí, mạng xã hội và doanh nghiệp phản ánh về những nghi vấn trong việc can thiệp của công chức hải quan, cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30/4/2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Quản lý giá, TCDTNN
- Thanh tra Bộ Tài chính;
- Lưu VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4764/BTC-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4764/BTC-VP

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440600