• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4773/TCHQ-TXNK năm 2013 hoạt động mua bán hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4773/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4773/TCHQ-TXNK
V/v hoạt động mua bán hàng hóa XK, NK của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(KCN Yên Phong I, Yên Trung, Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1507/LOG/SEV ngày 15/7/2013 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về việc vướng mắc thủ tục hải quan và chính sách thuế trong hoạt động mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vấn đề Công ty nêu, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và sẽ có công văn trả lời sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4773/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4773/TCHQ-TXNK

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204389