• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 4781/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 4781/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4781/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 17, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 31/01/2018 đối với Công ty TNHH L- Beauty Việt Nam ;

Cục Quản lý Dược thông báo:

- Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 03 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

Tên, địa chỉ Công ty sản xuất

1

Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 593-Brown; 453-Sand)

94410/14/CBMP-QLD

10/04/2014

Parfums Christian Dior. - 33 Avenue Hoche 75008 Paris - France

2

Dior Home Sport very cool spray fresh eau de toillete

54907/18/CBMP-QLD

03/01/2018

3

Dior J’Adore L’or Essence de Parfum

37433/17/CBMP-QLD

21/06/2017

- Tên, địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 105c, Tầng 01, Tòa nhà Center Point, số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh).

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi:

+ Sản phẩm Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (093-Black; 593-Brown; 453-Sand): mỹ phẩm lưu thông có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của ASEAN.

+ Sản phẩm Dior Home Sport very cool spray fresh eau de toillete và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum: Mỹ phẩm lưu hành có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/04/2018.

3. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH L-Beauty Việt Nam, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- TTr. Trương Quốc Cường (để b/c);

- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

- Trang TTĐT Cục QLD;

- Lưu: VT, TTra, MP (Hg).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4781/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4781/QLD-MP

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378953