• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4786/TCHQ-GSQL năm 2013 xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4786/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4786/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 382/HQQT-NV ngày 21/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xuất khẩu quặng đuôi Zircon của Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung công văn số 6691/BCT-CNNg ngày 30/7/2013 của Bộ Công Thương (gửi kèm) thì đối với các công văn của Bộ Công Thương số 5830/BCT-CNNg ngày 29/6/2011, số 3204/BCT-CNNg ngày 13/4/2012 và số 3953/BCT-CNNg ngày 07/5/2013, hướng dẫn xuất khẩu quặng đuôi Zircon của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang không chỉ rõ ngày hết hiệu lực của văn bản mà các công văn hướng dẫn nêu trên chỉ hết hiệu lực khi thực hiện xuất khẩu hết số lượng đã nêu. Số lượng hàng xuất khẩu thể hiện tại các công văn nêu trên là riêng biệt, không cộng dồn số dư của các đợt trước. Công văn hướng xuất khẩu của Bộ Công Thương sẽ chỉ gửi cho doanh nghiệp, UBND tỉnh (địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động khoáng sản) và Tổng cục Hải quan (mỗi đơn vị 01 bản) để phối hợp quản lý, theo dõi và kiểm tra theo nghiệp vụ của ngành Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Quảng trị căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4786/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4786/TCHQ-GSQL

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204564