• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4788/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Công văn 8356/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4788/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4788/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện CV 8356/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 862/HQGLKT-NV ngày 12/08/2013 và công văn số 791/HQGLKT-NV ngày 21/01/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về vướng mắc khi thực hiện công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/06/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của đơn vị, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để báo/cáo)
- Lưu: VT, TNXK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4788/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4788/TCHQ-TXNK

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204591