• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Công văn 4796/TCHQ-TXNK năm 2013 kiến nghị tiêu chí kỹ thuật mặt hàng "than gỗ rừng trồng" do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4796/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4796/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị tiêu chí kỹ thuật mặt hàng "than gỗ rừng trồng"

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu trình Bộ số 12413 ngày 6/8/2013 từ Văn phòng Bộ Tài chính về việc chuyển công văn số 12/TT-ĐL của Công ty cổ phần Đức Lộc kiến nghị về tiêu chí kỹ thuật mặt hàng "than gỗ rừng trồng" xuất khẩu quy định tại Điều 2, Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 của Bộ Tài chính.

Ngày 9/8/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 4623/TCHQ-TXNK đề nghị Vụ Chính sách thuế hướng dẫn cụ thể tiêu chí đối với than đen bóng láng, không nứt nẻ, đồng thời giải thích rõ tiêu chí về độ cứng của than, như thế nào là cứng, rắn chắc.

Kiến nghị của Công ty cổ phần Đức Lộc tại công văn số 12/TT-ĐL là về tiêu chí kỹ thuật mặt hàng "than gỗ rừng trồng" xuất khẩu quy định tại Thông tư số 56/2013/TT-BTC. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 12/TT-ĐL của Công ty cổ phần Đức Lộc để Vụ Chính sách thuế xem xét, giải quyết.

Kính chuyển Vụ Chính sách thuế xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Đức Lộc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Đức Lộc; (62 Bàu Cát 7, phường 14, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 2. Chú giải nhóm

Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã số 4402.90.90 để được áp dụng mức thuế suất theo quy định tại Điều 1 phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật sau:

(Bảng biểu, xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4796/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4796/TCHQ-TXNK

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204593