• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4803/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4803/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4803/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng bếp gas NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2667/HQHCM-GSQL ngày 07/8/2013 của đơn vị phản ảnh vướng mắc về thủ tục nhập khẩu mặt hàng bếp gas thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương quản lý nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, do đó Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm 3) từ chối tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng, dẫn đến hàng hóa còn tồn tại cửa khẩu.

Để giải quyết vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương, khi có ý kiến của Bộ Công Thương sẽ thông báo tới các đơn vị trong ngành thực hiện.

Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Công Thương, để có cơ sở tạm thời thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị trao đổi với Trung tâm 3 về một số nội dung sau:

1. Nếu Trung tâm 3 được Bộ Công Thương chỉ định (bằng văn bản) có chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trong đó có mặt hàng bếp gas) thì căn cứ ý kiến của Trung tâm 3 để làm thủ tục;

2. Trao đổi với Trung tâm 3 về quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương, trường hợp hàng hóa chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia thì có thể căn cứ vào tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài, hoặc quy định kỹ thuật khác để kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng bếp gas không? Trường hợp Trung tâm 3 vẫn xác định là chưa có căn cứ kiểm tra, do đó không kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng này, thì cơ quan hải quan có cơ sở để thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 17. Căn cứ kiểm tra

...

2. Khi các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, căn cứ kiểm tra là các tiêu chuẩn (TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác đang được áp dụng để công bố sự phù hợp cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, hàng hóa đó được ban hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4803/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4803/TCHQ-GSQL

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204595