• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4804/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4804/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4804/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng bếp gas NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2667/HQHCM-GSQL ngày 07/8/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phản ảnh vướng mắc về thủ tục nhập khẩu mặt hàng bếp gas thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương quản lý nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia để làm căn cứ kiểm tra, do đó tổ chức có chức năng kiểm tra chất lượng (được Bộ Công Thương ủy quyền) đã từ chối tiếp nhận kiểm tra, dẫn đến hàng hóa còn tồn tại cửa khẩu.

Để có cơ sở giải quyết vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho ý kiến chính thức về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Quý Bộ như sau:

1. Đối với mặt hàng chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia để làm căn cứ kiểm tra (trong đó mặt hàng bếp gas) thì việc kiểm tra chất lượng được thực hiện như thế nào, có được thực hiện không, căn cứ để kiểm tra?

2. Đề nghị Quý Bộ cung cấp danh sách các tổ chức được Quý Bộ chỉ định chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 do Quý Bộ quản lý, hoặc địa chỉ công bố thông tin này để cơ quan hải quan chủ động liên hệ phối hợp công tác khi cần thiết.

Kính đề nghị Quý Bộ sớm cho biết ý kiến để góp phần thông quan nhanh hàng hóa hiện đang được lưu giữ tại cửa khẩu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4804/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4804/TCHQ-GSQL

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204596