• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4807/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận kho hàng miễn thuế đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4807/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4807/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận kho hàng miễn thuế đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát Hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 821/HQKH-NV ngày 31/7/2013 của Cục Hải quan Khánh Hòa về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 2713/TCHQ-GSQL ngày 21/05/2013 của Tổng cục Hải quan, căn cứ khoản 4, Điều 4 Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/TT-BTC ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 821/HQKH-NV ngày 31/07/2013 của Cục Hải quan Khánh Hòa báo cáo cụ thể kết quả kiểm tra thực tế kho hàng miễn thuế của Công ty cổ phần thương mại Hàng không Cam Ranh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kho hàng miễn thuế của Công ty cổ phần thương mại Hàng không Cam Ranh sau khi mở rộng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty cổ phần thương mại Hàng không Cam Ranh thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP TM Hàng không Cam Ranh (để t/h); (Đ/c: Cảng hàng không Cam Ranh, 86 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4807/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4807/TCHQ-GSQL

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204599