• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4820/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng đối với đồ thủy tinh cho phòng thí nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4820/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4820/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với đồ thủy tinh cho phòng thí nghiệm

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM DV Hồng Lợi.
(30 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 323/13 ngày 13/5/2013 của Công ty TNHH TM DV Hồng Lợi phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với đồ thủy tinh cho phòng thí nghiệm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/01/2013, Bộ Tài chính có công văn số 1317/BTC-CST hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm. Tổng cục Hải quan đã sao gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện tại công văn số 48/SY-VP ngày 26/02/2013.

Đề nghị Công ty TNHH TM DV Hồng Lợi nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 131/BTC-CST để thực hiện. (Đính kèm công văn số 1317/BTC-CST của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV Hồng Lợi được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4820/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4820/TCHQ-TXNK

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204600