• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4831/LĐTBXH-KHTC năm 2014 về quyết toán hoàn thành dự án viện trợ sử dụng vốn không hoàn lại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4831/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 4831/LĐTBXH-KHTC
V/v quyết toán hoàn thành dự án viện trợ sử dụng vốn không hoàn lại

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý chương trình, dự án

Theo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013; Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2013 và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010, các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước khi kết thúc dự án phải lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành về Bộ (cơ quan chủ quản) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Đến nay, đã có 33 dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại kết thúc thuộc 15 chủ dự án trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Phụ lục đính kèm). Tuy nhiên, việc lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện việc lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nghiêm túc, đúng quy định và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/01/2015 đối với các dự án kết thúc từ năm 2010 - 2013 và trước ngày 30/06/2015 đối với các dự án kết thúc năm 2014.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH LẬP, NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐÃ KẾT THÚC

STT

Tên dự án

Thời gian

Loại hình viện trợ

Đã gửi báo cáo QTHT

ODA

NGO

 

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

1

Điều trị cai nghiện ma túy và các hậu quả liên quan đến sức khỏe trong đó có HIV/AIDS thông qua hệ thống điều trị TREATNET giai đoạn II mã số AD/GLO/J71

2010 - 2012

x

 

 

2

Hỗ trợ kỹ thuật về cai nghiện, phục hồi tại trung tâm và cộng đồng - AD/VIE/H68

2010 - 2/2012

x

 

 

3

Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại VN Hợp phần Bộ LĐTBXH (HAARP)

2010 - 2014

x

 

 

 

Vụ Bình đẳng giới

 

 

 

 

4

Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc về bình đẳng giới (VNM7G31A).

2009 - 3/2012

x

 

 

5

Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách

2010

x

 

 

6

Hỗ trợ thành lập Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ tại tỉnh Thái Bình và hỗ trợ duy trì Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ tại Cần Thơ năm 2013

đến 2013

x

 

 

 

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

 

 

 

7

Tuyên truyền vận động và giáo dục công chúng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

2011 - 2012

x

 

 

8

Hệ thống bảo vệ trẻ em

2011 - 2012

x

 

 

9

Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

đến 2012

 

 

 

10

Hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2)

đến 2012

x

 

x

11

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất tại Việt Nam (VIE/08/06/SPA)

2011 - 2013

x

 

 

 

Cục Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

12

Hỗ trợ tài chính vi mô Việt Nam (ILO)

2010 - 2011

x

 

 

13

Chính sách xã hội

2011

x

 

 

14

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt

2011

x

 

 

15

VIE

2008 - 2012

x

 

 

16

Hỗ trợ giảm nghèo tại Việt Nam

2009 - 2012

x

 

 

17

Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo và dạy nghề thường xuyên cho lao động nông thôn tại Việt Nam

2010 - 2012

 

2009

x

 

Cục An toàn lao động

 

 

 

 

18

Hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam (RAS/08/07/JPM)

2009 - 2011

x

 

x

 

Tổng cục Dạy nghề

 

 

 

 

19

Đào tạo nghề theo nhu cầu giảm nghèo tại ĐBSCL

2008 - 4/2012

x

 

x

20

Chương trình đào tạo nghề

2006 - 2012

x

 

 

21

Tư vấn hệ thống dạy nghề giai đoạn 1 (GIZ) (NTT chi tiêu)

2008 - 3/2011

x

 

 

 

Cục Việc làm

 

 

 

 

22

Thị trường lao động (ILO)

2008 - 2012

x

 

 

23

Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp

2010 - 2011

 

x

 

24

Tình hình di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO

2011 - 2013

x

 

 

25

Thúc đẩy và xây dựng bảo hiểm thất nghiệp và dịch vụ việc làm trong ASEAN (hợp phần 2 của dự án "Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp"

2011 - 2013

x

 

 

 

Thanh tra Bộ

 

 

 

 

26

Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam

2010 - 2012

x

 

 

 

Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

 

 

 

 

27

Hỗ trợ quan hệ lao động và hỗ trợ sửa đổi Bộ Luật lao động (ILO)

2010 - 3/2012

x

 

 

 

Viện Khoa học lao động xã hội

 

 

 

 

28

Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp nghiên cứu khối doanh nghiệp, điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ gia đình

đến 2010

 

 

 

29

Nâng cao năng lực phân tích chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

đến 2010

 

 

x

 

Trung tâm hành động khắc phục bom mìn Việt Nam

 

 

 

 

30

Rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại một số địa phương của tỉnh Quảng Trị

đến 2011

 

x

 

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

 

 

 

31

Dự án tăng cường quyền lực cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

2009 - 2011

x

 

 

32

Thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt Nam thông qua việc Thiết lập một văn phòng thông tin di cư (MRC) do tổ chức di cư quốc tế (IOM) tài trợ

2011 - 2013

x

 

 

 

Trường Đại học Lao động - Xã hội

 

 

 

 

33

Mở rộng ảnh hưởng quốc gia của dự án pha 2 - 098/S47074-322"

2011 - 2013

x

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4831/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4831/LĐTBXH-KHTC

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262044