• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Giao dịch điện tử

 

Công văn 4835/BHXH-PC năm 2015 về đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính tháng 10/2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4835/BHXH-PC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/BHXH-PC
V/v đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dch đin tử và dịch vụ bưu chính tháng 10/2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo tại văn bản số 3711/BHXH-PC ngày 29/9/2015 và văn bản số 3889/BHXH-PC ngày 08/10/2015 yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố “triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đạt mục tiêu trên 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử vào cuối năm 2015; Tăng cường triệt để công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính, đảm bảo từ 15/10/2015, tất cả hồ sơ giấy của đơn vị sử dụng lao động thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát bưu chính, không giao nhận tại cơ quan BHXH” và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam hàng tháng.

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện giao dịch điện tử và tiếp nhn hsơ, trả kết quả giải quyết TTHC của BHXH các tỉnh, thành phố tháng 10/2015, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận và biểu dương BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt giao dịch điện tử và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, gồm:

- Về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính:

BHXH các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Bến Tre, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc.

- Về thực hiện giao dịch điện tử:

BHXH các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đồng Nai, Sơn La, Hải Dương, Bắc Kạn, Lai Châu.

2. Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính chưa đạt yêu cầu cần quyết liệt chỉ đạo đơn vị triển khai các biện pháp hiệu quả, chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc của đơn vị để đạt mục tiêu của Ngành đã đặt ra.

3. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang và Cà Mau có văn bản giải trình lý do không báo cáo kết quả tháng 10/2015, đồng thời nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. BHXH Việt Nam sẽ căn cứ kết quả thực hiện giao dịch điện tử và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính hàng tháng làm một trong các tiêu chí để xét duyệt thi đua năm 2015 của các đơn vị.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4835/BHXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 30/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4835/BHXH-PC

2.515

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297687