• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


 

Công văn 4835/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4835/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/VPCP-KTTH
V/v xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7817/BTC-TCT ngày 12 tháng 6 năm 2014 về việc biện pháp xử lý ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn 2004 - 2006, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006 phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 794/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 01 năm 2014.

2. Để xử lý khó khăn, vướng mắc như báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 7817/BTC-TCT ngày 12 tháng 6 năm 2014, đồng ý về nguyên tắc thực hiện truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi trừ đi phần lãi hoặc cổ tức đã chia cho đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời giao Bộ Tài chính làm việc với đơn vị, tổ chức Đại điện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được nhận phần lãi cổ tức được chia này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng,
Nguyễn Quang Thắng
Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4835/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4835/VPCP-KTTH

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237916