• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4843/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện xử lý xe việt kiều hồi hương tồn đọng tại cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4843/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4843/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện xử lý xe việt kiều hồi hương tồn đọng tại cảng

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về xử lý đối với xe ô tô, xe mô tô của Việt kiều hồi hương đã chuyển về cảng Việt Nam, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để thực hiện các thủ tục đối với các xe quá thời hạn 90 ngày lưu giữ tại cảng:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, thực hiện thông báo, đăng tải thông tin trên các Báo đài quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 179/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính.

- Có văn bản thông báo cho người nhận hàng đứng tên trên vận đơn chuyển (gửi thư bảo đảm qua dịch vụ chuyển phát có ký nhận hồi báo). Tại thông báo nêu rõ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không trực tiếp đến cơ quan Hải quan làm thủ tục thì được coi là hàng hóa từ bỏ và cơ quan Hải quan thực hiện xử lý theo quy định.

- Thực hiện xác minh, kiểm tra từng trường hợp, nếu có căn cứ xác định có hành vi buôn lậu thì tổng hợp và báo cáo Tổng cục để thực hiện xử lý đối với hàng buôn lậu.

2. Rà soát, kiểm tra, xác minh và thống kê số lượng xe ô tô, xe mô tô đã chuyển về cảng biển theo mẫu 2 gửi kèm điện số 192/GSQL ngày 03/07/2013, định kỳ báo cáo Tổng cục (Cục Giám sát Quản lý) vào ngày thứ 2 hàng tuần.

3. Riêng đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe, định kỳ thứ 2 hàng tuần có trách nhiệm phối hợp và thông báo với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi xe nhập khẩu (ghi trên vận đơn) về các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ cấp phép và đang trong quá trình xử lý, đồng thời báo cáo về Tổng cục (Cục Giám sát Quản lý)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Báo Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 5. Thủ tục thông báo

1. Đối với các lô hàng tồn đọng quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi về lô hàng tồn đọng tại khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này, Chi cục hải quan quản lý đăng tải thông tin 03 lần liên tiếp về lô hàng trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình địa phương, Báo Hải quan, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục hải quan; Thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 180 ngày kể từ ngày thông báo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4843/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4843/TCHQ-GSQL

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204853