• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4843/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng bản quyền phim do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4843/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4843/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần truyền thông Đăng Thảo.
(đ/c: 77, đường số 7, phường An Phú, quận 2, TP. HCM.).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015 ngày 10/04/2015 của Công ty cổ phần truyền thông Đăng Thảo về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhà thầu đối với chuyển nhượng bản quyền phim và tài liệu bổ sung ngày 21/7/2015 do Công ty cung cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 02/4/2015, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn hướng dẫn số 2857/CT-PC gửi Chi cục Thuế quận 1 về vướng mắc liên quan đến hồ sơ của Công ty cổ phần truyền thông Đăng Thảo phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị Công ty cổ phần truyền thông Đăng Thảo thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2857/CT-PC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần truyền thông Đăng Thảo biết và liên hệ với cơ quan hải quan, cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
- Cục Hải quan TP. HCM;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4843/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 17/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4843/TCT-CS

602

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295793