• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4857/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4857/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4857/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Wonkyung Electronics Việt Nam;
(Đ/c: Số 16, Đường 15, KP4, P. Linh Trung, Q. Th Đức, TP. HCM)
- Công ty TNHH M&C Electronics Vina.
(Đ/c: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2017-04/WKU ngày 25/9/2017 của Công ty TNHH Wonkyung Electronics Việt Nam, công văn số 20170715/M&C ngày 15/7/2017 của Công ty TNHH M&c Electronics Vina và Phiếu chuyển số 4553/TCHQ-TXNK ngày 6/7/2017 của Tổng cục Hải quan về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hiện nay Bộ Tài chính đã có công văn số 9648/BTC-CST ngày 20/7/2017 lấy ý kiến các Bộ, UBND các tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP (dự thảo Nghị định đã được đăng trên Trang tin điện tử của Chính phủ và Trang tin điện tử của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Wonkyung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH M&C Electronics Vina được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP. HCM, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- TCHQ;
- W
ebsite TCT;
- L
ưu: VT, CS (3b).12

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4857/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 19/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4857/TCT-CS

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366258