• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Công văn 486/BGTVT-KHCN năm 2018 về nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/BGTVT-KHCN
V/v: nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 67/BTC-TCHQ ngày quý Bộ về việc nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người tàn tật cùng hình ảnh và hồ sơ cá nhân Trần Chánh Mạnh Quân. Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô thì ô tô chở người chuyên dùng chở xe lăn của người tàn tật (wheelchair) dự kiến nhập khẩu (theo hồ sơ gửi kèm) phục vụ cho cá nhân ông Trần Chánh Mạnh Quân di chuyển không thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Xe ô tô chở người chuyên dùng chở xe lăn của người tàn tật nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải gửi ý kiến ti quý Bộ để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐKVN;
- Lưu: VT, KHCN
Huy.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
2. Các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu các loại ô tô sau đây:
...
b) Ô tô nhập khẩu:

- Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Theo hình thức tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Thuộc diện quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển; hàng viện trợ của nước ngoài; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học;

- Phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo hình thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; quá cảnh;

- Không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp;

- Ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng theo định nghĩa tại TCVN 6211: Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa; TCVN 7271: Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 486/BGTVT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 486/BGTVT-KHCN

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381748