• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Văn bản pháp luật về Y tế xã phường thị trấn

 

Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4863/BYT-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4863/BYT-CNTT
V/v triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, đồng thời giúp các Trạm Y tế quản lý toàn diện các hoạt động khám, chữa bệnh tại địa phương mình quản lý, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn với mục tiêu tại mỗi Trạm Y tế chỉ sử dụng một phần mềm duy nhất, giúp các trạm không bị quá tải về số lượng các phần mềm đang triển khai và dễ dàng quản lý, khai thác hiệu quả các dữ liệu phục vụ hoạt động của trạm. Việc kết nối, liên thông dữ liệu Trạm Y tế với các hệ thống thông tin quản lý của Trung tâm y tế huyện, Sở Y tế và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Y tế sẽ được thực hiện thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở V20 của Bộ Y tế.

Để việc triển khai thực hiện được hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý thực hiện cập nhật, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm quản lý Trạm Y tế hiện đang triển khai tại trạm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phân hệ chức năng theo Quyết định 3532/QĐ-BYT và hoàn thành xong trước 25/9/2020. Đối với các trạm chưa triển khai phần mềm quản lý Trạm Y tế thì đề nghị lựa chọn các doanh nghiệp như Viettel (đã triển khai 3.300 trạm), VNPT (đã triển khai 7.500 trạm) hay các doanh nghiệp công nghệ thông tin khác có đủ năng lực, uy tín để hỗ trợ triển khai miễn phí (tối thiểu 12 tháng) cho Trạm Y tế và hoàn thành trước 15/10/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vướng mắc đề nghị báo cáo về Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế để hỗ trợ giải quyết. Mọi thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Hoàng Tiến Dũng - Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, ĐT: 0913 382 818, Email: dunght.cntt@moh.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, CNTT.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4863/BYT-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 14/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4863/BYT-CNTT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452689