• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 487/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 487/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/GSQL-GQ1
V/v kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/CTVN-ĐVHD ngày 18/01/2018 của Cơ quan quản lý Cites Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh. Tại công văn, Cơ quan quản lý Cites Việt Nam nêu rõ: “Gần đây, một số tổ chức, cá nhân nhập khẩu và buôn bán, tiêu thụ nhiều loài thủy sản quý, hiếm, trong đó có loài các tra dầu Pangasianodon gigas thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - Nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan sao gửi công văn số 16/CTVN-ĐVHD nêu trên đến các đơn vị để quán triệt và nghiên cứu thực hiện, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng chính sách quản lý xuất nhập khẩu đối với các loài thủy sinh thuộc các Phụ lục Cites theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Trường hợp phát hiện các vụ vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Cites thì kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn để xử lý theo quy định, đồng thời có báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết./.

(Gửi kèm công văn số 16/CTVN-ĐVHD ngày 18/01/2018 của Cơ quan quản lý Cites Việt Nam)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cơ quan Cites Việt Nam (để p/h);
- Cục Điều tra ch
ng buôn lậu (để p/h);
- Vụ Thanh tra kiểm tra (để p/h);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để p/h)
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 487/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 487/GSQL-GQ1

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375620