• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4874/TCHQ-TXNK năm 2013 về phân loại mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4874/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4874/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng thuốc Decolgen

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2440/HQHCM-TXNK ngày 17/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại mặt hàng thuốc Decolgen. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Hải quan dược - Bộ Y tế tại công văn số 17425/QLD-ĐK ngày 12/11/2012 và ý kiến của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết Danh mục HS nhóm 30.04;

Mặt hàng thuốc Decolgen Forte, thành phần gồm Paracetamol, Phenylephedrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, dạng viên nén, dùng để giảm đau, hạ sốt, chữa cảm cúm, thuộc mã số 3004.90.51.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Trung tâm PTPLHHXNK và các Chi nhánh;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4874/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4874/TCHQ-TXNK

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204994