• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 4875/CT-TTHT năm 2013 hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4875/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4875/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tòa nhà Vimedimex, số 246 đường Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 2300680991-001

 

Trả lời văn bản số 02/2013/CV-SDSHCM ngày 26/07/2013 của Chi nhánh về việc ghi tên và địa chỉ viết tắt trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.b, Điều 14, Chương III, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):

“ Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

...”

Trường hợp của Chi nhánh theo trình bày có tên và địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là “Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh”; địa chỉ “Tòa nhà Vimedimex, số 246 đường Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” gây khó khăn cho một số nhà cung cấp khi lập trên hóa đơn xuất cho Chi nhánh, đề nghị được viết tắt tên là: “CN Cty TNHH Samsung SDS GSCL VN tại TP. HCM” và địa chỉ là: “TN Vimedimex, số 246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM”. Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ của Chi nhánh theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Web
- Lưu: HC, TTHT.
1741- 218225 (29/07/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4875/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4875/CT-TTHT

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206935