• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 4888/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất sang nước thứ ba do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 4888/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4888/TXNK-CST
V/v hoàn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2079/HQNA-NV ngày 21/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a và điểm d khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu

...

d) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại ca khu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước ngoài.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng tổng hợp Huy Hùng nhập khẩu mặt hàng gỗ sa mu tròn từ Lào về Việt Nam theo loại hình nhập kinh doanh (A11) sau đó, Công ty đã m tờ khai xuất khẩu số gỗ nêu trên sang Đài Loan theo loại hình xuất khẩu kinh doanh (B11) là chưa đáp ứng về khai mã loại hình theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015, do đó không đủ điều kiện để hoàn thuế.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

 

Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;
...
d) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước ngoài.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4888/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 06/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4888/TXNK-CST

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369460