• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 49/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 49/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 50/2015/CV-CT ngày 13/01/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội về xin chấp thuận luận chứng giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Trung Văn mở rộng theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Trung Văn mở rộng tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, ngày 24/12/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 3734/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang bộ loại N1 của dự án ĐTXD KĐT Trung Văn mở rộng. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho dự án nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 02/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 49/BXD-KHCN

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266037