• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 490/GSQL-GQ2 năm 2018 về khai mã loại hình nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 490/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/GSQL-GQ2
V/v khai mã loại hình nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Won Young Vina.
(lô C6-6, C6-6 KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định)

Trả lời công văn số 02/CV-2018 ngày 30/01/2018 của Công ty TNHH Won Young Vina về việc đề nghị hướng dẫn khai mã loại hình nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó:

Đối với trường hợp Công ty thực hiện quyền xuất khẩu thì thực hiện thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Khi Công ty thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài theo quyền xuất khẩu thì thực hiện khai mã loại hình B11 theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Đối với trường hợp Công ty thực hiện quyền nhập khẩu thì thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Khi Công ty thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì thực hiện khai mã loại hình A41- Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Won Young Vina biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Điều 5. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
...
2. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:
...
b) Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu;

c) Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 490/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 490/GSQL-GQ2

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375622