• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 4902/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 góp ý hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên SHS Vina do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4902/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4902/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên SHS Vina

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5194/SKHĐT-ĐKĐT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Một thành viên SHS Vina, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty:

1.1. Mục tiêu “Thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) đối với hàng hóa có mã HS: 0201®0210, 0302®0308, 0407; 0408, 0410, 0701®0714, 0904, 0906®0910, 1102®1108, 1501®1516, 1601®1605, 1901®1904, 2001®2009, 2103, 2104, 2209, 3926, 4015, 4203, 6116, 6210, 6216, 6402®6406, 6506, 6911, 7323, 7615, 9003, 9020 theo quy định pháp luật Việt Nam” là không trái với quy định và lộ trình tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lưu ý: một số hàng hóa có mã HS 0201®0210, 0302®0307, 0407, 0408, 0410, 0701®0714, 0904, 0910, 1501®1502, 1507®1515, 1901®1904, 2103, 2104, 2209, 3926, 4203, 6116, 6216, 6402®6406, 6506, 6911, 7323, 7615 thuộc Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu được ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011 của Bộ Công thương.

1.2. Mục tiêu “Dịch vụ cho thuê xe ô tô chở khách từ 04 chỗ ngồi trở lên và ô tô tải chở hàng hóa (không có lái xe đi kèm)” không có quy định cụ thể tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Do vậy, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa đối với lĩnh vực này.

Lưu ý: trong văn bản giải trình của Công ty không có giải trình về việc đáp ứng các điều kiện đối với mục tiêu cho thuê xe ô tô và nguồn vốn cho mục tiêu này. Mặt khác, theo hồ sơ đề nghị cấp GCNĐT thì vốn điều lệ cũng như tổng vốn đầu tư của Công ty chỉ là 1.400.000.000 VNĐ. Do vậy, với quy mô vốn như nêu trong hồ sơ là không phù hợp với mục tiêu cho thuê xe ô tô như đề xuất của Công ty.

Đề nghị cần căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải.

2. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4902/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 29/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4902/BKHĐT-ĐTNN

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268993