• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4913/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4913/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4913/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 805/HQĐL-NV ngày 15/08/2013 và 666/HQĐL-NV ngày 10/07/2013 của Cục Hải quan Đắk Lắk báo cáo vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề vướng mắc của đơn vị nêu tại các công văn trên, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp trình Bộ hướng dẫn cụ thể tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4913/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4913/TCHQ-TXNK

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205099