• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Công văn 4916/VPCP-KTTH năm 2016 về trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4916/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4916/VPCP-KTTH
V/v trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đ nghị của Bộ Tài chính tại Công văn s 7929/BTC-CST ngày 10 tháng 6 năm 2016 về Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiến hành các thủ tục theo quy định và thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
N
guyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4916/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 17/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4916/VPCP-KTTH

560

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315066