• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa


 

Công văn 4972/VPCP-KGVX năm 2017 thông tin báo nêu về thực trạng tem truy xuất nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4972/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4972/VPCP-KGVX
V/v thông tin báo nêu về thực trạng tem truy xuất nguồn gốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Báo Tiền phong ngày 13 tháng 04 năm 2017 phản ánh việc các hợp tác xã, đơn vị kinh doanh rau củ quả tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu thực trạng tem truy xuất nguồn gốc là do các Hợp tác xã và siêu thị tự in ấn, dán nhãn, kiểm tra...; có nơi phải in nhiều loại tem theo yêu cầu của doanh nghiệp, siêu thị; dẫn đến người tiêu dùng lo lắng trước nhiều loại tem truy xuất nguồn gốc (bản chụp kèm theo).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vấn đề này, gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trong tháng 5 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: CT, NN&PTNT;
- Bộ Tài chính (Thường trực BCĐ 389);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT; KGVX (3).
Tr

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4972/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4972/VPCP-KGVX

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
349337