• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4985/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu mặt hàng muối Úc do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4985/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4985/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng muối

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Thụy Hải.
(Đ/c: 62B Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/TH-TNK ngày 13/7/2020 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Thụy Hải hỏi về thuế nhập khẩu mặt hàng muối Úc. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ của Công ty không có tài liệu kỹ thuật mà chỉ nêu tên mặt hàng là "muối công nghiệp sử dụng trong thực phẩm từ Úc" nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số chính xác mặt hàng nhập khẩu của Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu với các quy định nêu tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2019; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa có mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ; Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 để thực hiện việc phân loại và áp dụng mức thuế suất hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4985/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 28/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4985/TCHQ-TXNK

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452976