• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4987/UBND-VHXH năm 2020 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Công văn 4987/UBND-VHXH
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4987/UBND-VHXH
V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020, Công văn số 4937/UBND-KTTC ngày 28/7/2020 và Công văn số 4986/UBND-KTTC ngày 29/7/2020; đồng thời, thực hiện thêm một số biện pháp:

1. Dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về; thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 30/7/2020.

2. Các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố phải có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, lưu ý việc sát khuẩn, đeo khẩu trang, bảo đảm cự ly tối thiểu 2m giữa người với người trong toàn bộ quá trình thực hiện.

3. UBND các quận, huyện:

a) Tổ chức quán triệt đến toàn thể nhân dân các giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Trung ương và của UBND thành phố.

b) Phối hợp với ngành y tế phát hiện sớm các đối tượng nghi bị lây nhiễm, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng và kịp thời cách ly, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng mắc COVID-19 theo đúng quy trình, hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng.

c) Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế tại địa bàn khu dân cư, khu nhà trọ, nhà ở công nhân…

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện, báo cáo tình hình, kết quả về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND TP (để b/c);
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- Các UV Ban TVTU;
- CT, các PCT UBND TP (để b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- Các quận, huyện ủy;
- Các cơ quan thông tin, báo chí;
- Các BQLDA;
- Lưu: VT, VHXH, KTTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4987/UBND-VHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4987/UBND-VHXH

479

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448457